Ennen kuin käyttäjille voidaan avata palveluita, pitää käyttäjälle valita palvelupaketti. Palvelupaketin avulla määritellään oletuksena käytettävät resurssit ja ominaisuudet, jotka käyttäjille halutaan tarjota.

Kirjaudu Telia Hosting -palveluun ja siirry ylävalikosta Hallintapaneeli -sivulle. Paina palvelupakettisi kohdalta Hallitse -painiketta, ja valitse valikosta Kirjaudu WHM:ään.

WHM-hallinnassa luodaan paketin pohjaksi "feature list", eli lista cPanel-ominaisuuksista, joita paketti tulee käyttämään.

Feature listin luominen

Valitse sivuvalikosta Packages > Feature Manager.

Anna listalle haluttu nimi.

Listan lopullinen nimi muodostuu käyttäjätunnuksesta ja listalle annetusta nimestä. Tässä tapauksessa käyttäjätunnus on "teliaweb" ja listan nimeksi annetaan "oletus", joten listan nimi tulee olemaan "teliaweb_oletus".

Paina Add feature list -painiketta.

 

Seuraavassa ruudussa voit valita mukaan kaikki tarjolla olevat ominaisuudet valitsemalla kohdan Select all features for: käyttäjätunnus_listanimi. Voit myös ruksia haluamasi ominaisuudet päälle tai pois yksitellen.

Tarkempaa tietoa eri ominaisuuksista löytyy cPanelin omasta dokumentaatiosta, esim. tästä linkistä.

Lopuksi tallenna lista klikkaamalla alhaalta Save.

Paketin luominen

Kun lista on tehty, voimme luoda seuraavaksi käyttäjille tarkoitetun paketin.

Voit luoda uuden paketin WHM:n etusivulta Add a Package -linkin kautta tai valitsemalla sivuvalikosta Packages > Add a Package.

Paketilla määritellään käyttäjälle avattavat Resurssit (Resources), kuten levytila, tiedonsiirron määrä/kk, domainien ja ftp-/mysql-/sähköpostitunnusten määrä jne.).

Paketti määrittelee myös Asetukset (Settings), kuten käyttäjän pääsytavat, näyttökielen, teeman ja käytettävän feature listin.

HUOM! Kun paketti liitetään käyttäjään, varataan paketin mukaiset resurssit tilisi kokonaisresursseista tälle käyttäjälle. Rajat kannattaa siis miettiä niin, ettei yksi paketti tai käyttäjä varaa kaikkia resursseja. Esimerkiksi Jälleenmyyjän M-paketin oleelliset raja-arvot ovat 30 alatiliä, 50 gigatavua levytilaa sekä 1400 gigatavua kuukausittaista tiedonsiirtoa. Jakamalla levytilan ja tiedonsiirtorajan tasan kullekin 30 alatilille saisi kukin alatili käyttöönsä noin 1,66 gigatavua levytilaa (johon pitää mahtua myös mahdollisten sähköpostitilien data) sekä noin 46,66 gigatavua kuukausittaista tiedonsiirtoa. Voit kuitenkin hienosäätää kunkin alatilin resurssimäärää joko luomalla useita erilaisia paketteja tai suoraan tilien hallinnasta WHM-käyttöliittymässä (List Accounts).

Voit tarvittaessa luoda useamman paketin eri resurssirajoilla ja eri feature listeillä.

Tarkempaa tietoa resursseista ja asetuksista löytyy cPanelin omasta dokumentaatiosta, tästä linkistä.

Valmiin paketin saat tallennettua painamalla alhaalta Add.

Paketti on nyt luotu ja voit valita sen käyttöön käyttäjätileille. Löydät ohjeen käyttäjätilien luomiseen tästä linkistä.

Paketin ominaisuuksien tai resurssien muokaaminen

Tarvittaessa voit muuttaa pakettiin kuuluvia ominaisuuksia sivuvalikon osiosta Packages > Feature List. Valitse Manage feature list -kohdan alta haluttu lista ja paina Edit -painiketta.

Vastaavasti voit muuttaa paketin resursseja ja asetuksia valitsemalla sivuvalikosta Packages > Edit a Package.

 

Was this answer helpful? 2 Users Found This Useful (4 Votes)