Verkkotunnuksen rekisteröintiä koskevat yleiset ehdot

Telia Finland Oyj:n rekisteröidessä verkkotunnuksen Asiakkaan puolesta, Telia Finland Oyj (jatkossa "Toimittaja") toimii välittäjänä (.fi) tai jälleenmyyjänä verkkotunnuksen (domainin) rekisteröinnissä. Toimittaja kerää rekisteröintiin tarvittavat tiedot Asiakkaalta ja välittää ne verkkotunnusrekisteriin sekä laskuttaa toiminnasta aiheutuvat rekisteröinti-, siirto- ja ylläpitokulut katteineen verkkotunnusrekisteriltä Asiakkaalta. Verkkotunnusrekisteri voi tapauskohtaisesti laskuttaa myös suoraan Asiakasta.

Verkkotunnusten rekisteröinti- ja uusintamaksut laskutetaan etukäteen. Toimittaja ei suorita verkkotunnuksen rekisteröintiä tai jatkorekisteröintiä ilman laskun suoritusta eräpäivään mennessä.

Verkkotunnus rekisteröidään aina Asiakkaan (palvelun tilaajan) toimittamin tiedoin, jolloin Asiakas toimii hallinnollisena kontaktina domainille. Toimittaja vastaa verkkotunnuksen jatkorekisteröinneistä, mikäli verkkotunnus on Toimittajan välittäjä- tai jälleenmyyjätilillä. Muussa tapauksessa asiakas huolehtii itse jatkorekisteröinnin suorittamisesta. Verkkotunnuksia rekisteröitäessä on myös huomattava, että verkkotunnuksen hakijan (palvelun tilaajan) yhteystiedot tallennetaan ylätason verkkotunnuksia hallinnoivan osapuolen tietokantaan, jossa on listattu kaikki verkkotunnuksien omistajat. Kerätyt tiedot ja niitä hallinnoiva osapuoli riippuvat ylätason verkkotunnuksesta. Tämä perustuu ICANN:n (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) määrittelemiin vaatimuksiin, joita kaikki rekisteröijät joutuvat noudattamaan.

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan muutoksista verkkotunnuksen omistajatiedoissa. Toimittaja ei vastaa verkkotunnusten rekisteritietojen ylläpidosta eikä verkkotunnusrekisterien toiminnasta. 

Toimittaja varaa oikeuden tehdä muutoksia verkkotunnusten ehtoihin ja rekisteröintihintoihin.

ICANN (GTLD-verkkotunnukset mm. .com/.net./.org/.info)

Verkkotunnusten välittäjien rekisteröintiehdot

Verkkotunnusten sopimusehdot

Verkkotunnuspäätteet, joiden rekisteröinneissä on erityisehtoja ja/tai huomioitavaa

Ee-domainia rekisteröitäessä tarvitaan paikallinen yhteyshenkilö. Mikäli sinulla ei ole omaa paikallista yhteyshenkilöä, niin voit ostaa palvelun lisäpalveluna normaalin rekisteröintihinnan lisäksi. Rekisteröinnin yhteydessä tarkistetaan yhteyshenkilö.

 

Vain tahot, joilla on yhteys Yhdysvaltoihin, voivat rekisteröidä .us-verkkotunnuksen.

 

DK-verkkotunnuksilla asiakkaan tulee itse päivittää yhteystietojen muutokset DK-Hostmasterille

 

No-verkkotunnuksen rekisteröintiä varten tarvitaan norjalainen Y-tunnus sekä postiosoite. Verkkotunnuksen yhteyshenkilön tulee työskennellä rekisteritietoihin kirjatussa yrityksessä.

 

Eu-verkkotunnuksen voi rekisteröidä vain EU:n jäsenmaassa, Islannissa, Liechtensteinissa tai Norjassa toimiva yritys tai niissä asuva henkilö.

 

Xxx-rekisteröintiä varten tarvitsee täyttää ICM Registryn jäsenhakemus. 

Was this answer helpful? 8 Users Found This Useful (13 Votes)